پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

پیستون در موتورهای چهارزمانه نیاز به ۲ بار رفت و رجوع و برگشت برای تامین نیروی یک سیکل حرکتی موتور دارد. این نصیب تراز بالایی پیستون می باشد به طور معمول دایرهای صورت می باشد و نیروی ساخت شده بوسیله سوخت مستقیما روی آن وارد می‌گردد سر بعضی از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. مکانیک ها معمولا از یک تکنیک به کار گیری می کنند و آن همین می باشد که وقتی مقدار تراش سر سیلندر فراوان باشد از یک واشر مازاد استعمال می کنند به این معنی که دو واشر سر سیلندر را مهم هم گزینه به کارگیری قرار می دهند بنظرم در مواردی که یکسری بار سر سیلندر تراش خورده باشد بهتر است سرسیلندر را ردوبدل نمود . ۲۰ متر در ثانیه یک‌سری km در ساعت است؟ کلیدی به کار گیری از تبدیل زیر می توان واحد متر در ثانیه را به کیلومتر در ساعت تبدیل کرد. استفاده ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواقعی نظیر نقص‌ در سیستم روغنکاری، به کارگیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود اختلال در سیستم خنککاری و رانندگی حساس به دور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. چطور از پیستون و مشتقاتش محافظت کنیم؟ فرآورده تیغههای اینوار از فولاد، نیکل و کربن است. این گزینه در ارزش تفنگ بادی 5.5 و بها تفنگ بادی ارزان تاثیرگذار است. شمع ، این ادغام را با جرقه ای ریز منفجر می کند و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به تحت می شود. همین قطعه که کار رفت و بازگشت را درون سیلندر موتور انجام میدهد، سبب به حجمی ترکیب سوخت و هوا می‌گردد و این ادغام را به جهت مراحل احتراق آماده میسازد. رینگهای چگالی در شیارهای نزدیک به مرحله فوقانی پیستون و فراتر از رینگهای روغنی قرار داده میشوند. در اینجا برای فهم و شعور بهتر ادامه مطالب باید نکته ای را درباره سوپاپ اتومبیل تفسیر دهیم ، در سیلندرهای یک اتومبیل ممکن میباشد از یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی به کارگیری نمایند که به آن سیلندر دو سوپاپه می گویند. همینطور تعمیر آن ها ممکن می باشد دشوار یا کمدردسر باشد. قطر آن نیز، دربین ۳ تا ۴ اینچ (۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر) متغیر است. برای داشتن بهترین میزان لقی بین پیستون و سیلندر باید به دستورالعمل سارنده و دفترچه تعمیراتی آن مراجعه کرد. از دیگر تفنگ های بادی دوست داستنی و پرطرفدار در تارنما ایسام می اقتدار به گونه هایی همچون کلت بادی خشاب دار ، تفنگ بادی پنج و نیم و همینطور تفنگ بادی ۴.۵ اشاره کرد. همین فعالیت را می اقتدار به وسیله ابزار اختصاصی هم انجام داد. همین رینگ ها در درون شیارهای پیستون قرار دارند و از خروج مخلوط سوخت و هوا از بالای محفظه احتراق دوری می نمایند تا مراحل انفجار و حرکت پیستون به سهولت انجام شود. این رینگها دارای خاصیت ارتجاعی بالای خود، زمان انبساط به طور کامل به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از رخنه گازهای احتراق به خارج از فضای احتراق میشوند. همین قطعه، استوانه ای رخ میباشد که به شاتون متصل می شود و از روش جریان رفت و بازگشت در سیلندر کار می کند. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط دوچندان بدنه ی آن میباشد که طراحان ناچار می شوند به جهت پرهیز از گریپاژ، پیستون را حساس لقی فراوان بسازند، مگر آن که با طرح هایی همین انبساط را کاهش دهند. در همین خودروها با توجه به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ساخت می شود که از عکس العمل سوپاپ ها با همین قطعه دوری می کنند. مرحله بالای پیستون ها را معمولا به سه شرایط می سازند. شیارهای محل قرار گرفتن رینگها در قسمت بالای پیستون هستند در هر پیستون معمولا 3تا 5 شیار رینگ وجود دارد. وجود لقی بین سیلندر و پیستون حائز کلیدی هست به طوری که باید لقی مجازی دربین پیستون و سیلندر در نظر گرفته شود . همین شیار در قسمت بالای پیستون و همچنین در تحت رینگ روغنی، وجود دارد. البته به ادله قابلیت و امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی بایستی لقی بیشتری در بین همین نوع پیستون و سیلندر در شرکت بوش و پیستون تبریز لحاظ گرفته شود. ولی اینکه سوراخ و لقی دربین پیستون و سیلندر غ چه اندازه بایستی باشد در مورد موتور های مختلف اهمیت یکدیگر مضاعف مختلف هست . شکستگی حاشیه (دامنه ) پیستون به این علت میباشد که لقی ( سوراخ ) در بین پیستون و سیلندر زیادتر از حد معمول میباشد و سبب می شود که صدای تلق تلق پیستون در باطن سیلندر شنیده شود و سبب ساز به وجود داخل شدن تنش و و رخنه و در غایت شکستگی سیلندر می گردد. همانگونه که می دانید بالای پیستون محیط احتراق می باشد و مخلوط سوخت و هوا می بایست در محفظه احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به پایین رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ چنانچه قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی فی مابین پیستون و سیلندر خارج می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به صحت انجام نمی شود؛ از طرف دیگر در صورتی که قطر پیستون اکثر از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می کند و امکان حرکت پیدا نمی کند.