مقاوم سازی با FRP

برخی از تکنیکهای مقاومسازی مثل ژاکت فلزی یا پوشش بتنی، شاتکریت، پیش تنیدگی یا این که پس تنیدگی، دیوار برشی، بادبند و مقاومسازی اصلی استفاده از صفحه ها یا این که ورقههای فولادی و اکثری روشهای دیگر ازجمله روشهای کلاسیک مقاومسازی ساختمان شناختهشدهاند که به جهت اجرای آنها به طور معمول به فضای زیادی نیاز است و اکثر زمان ها در برابر شرایط محیطی آسیبپذیر هستند. در FRP به جهت مقاومسازی ساختمان از الیاف پلیمری بهره میگیرند. ، چراکه مقاوم سازی ساختمان همین فضاهای عمومی اصلی توجه به عبور و مرور بالا در آن‌ها و احتمال فرسودگی سریعتر به خاطر وجود بار مرده و زنده ی بخش اعظم در آن ها از اساسی دوچندان زیادی برخوردار می باشد3. جهت شناخت بیشتر اهمیت همین طرز نوشته مقاوم سازی ساختمان ها حساس ژاکت بتنی را مطالعه نمایید. همچنین می قدرت به جهت مقاوم سازی اتصال از میلگرد کامپوزیتی استفاده نمود. علاوه براین، اتصال در میان دیوارهای متعامد اهمیت استفاده از این ترفند مقاوم سازی به شکل چشمگیری بهبود پیدا می کند. مهمترین نکته در مقاوم سازی فونداسیون در روش اجراء شمع، تولید اتصال مطلوب دربین شمع و فونداسیون می باشد که از انتقال نیروهای حاصل از سربار وارده به فونداسیون و شمع اطمینان تام به فعالیت آید. اهمیت اعتنا به این که اساسی افزایش ظرفیت برشی، فشاری و محصورشدگی دیوارها، ستونها، تیرها و دالها گنجایش باربری آنها نیز در برابر بارهای جانبی زلزله و مقاومسازی در برابر زلزله و قائم ثقلی ارتقاء مییابد براین اساس می توان از پوشش بتنی یا ژاکت فلزی برای مقاومسازی ساختمان بهره برد و به عبارتی بهسازی لرزهای را در مقاوم سازی گود ساختمان ساخت کرد. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم مقاوم سازی لثه لطفا از صفحه ما بخواهید.

پست جدید خواندنی  معرفی سیستم صوتی هوشمند ( امکانی در خانه ، که شما را غافگیر میکند!!!!)