راهنمای نگارش مقاله – مجله پژوهش سلامت

آیا کسی که ترجمه تخصصی مقاله را پیشنهاد می‌دهد و یا این که ترجمه نوشته تخصصی را طلب می کند وظیفهای برای خوبتر شدن فعالیت خود ندارد؟ همچنین وی میبایست از تبحر و تجربهی کافی در زمینهی ترجمه مقالات و متن ها انگلیسی/فارسی برخوردار باشد. علاوهبراین نظم، زبان و لحن بهکار رفته در این مقالات منحصربهفرد است. در غیراینصورت بی تردید ملاحظات اخلاقی که به جهت این مطالعه انجام گرفته می باشد را در یک گزاره توضیح دهند. اما نقش ترجمه کننده نوشته هم در همین راستا مهم میباشد که در پایین به آن اشاره میکنیم. سلام وقت بخیر ببخشید مقاله رشته عمران گرایش ژئوتکنیک هم ترجمه می کنید؟ استراتژی ترجمانو به جهت انجام ترجمه درست و اعتبار مقالات علمی، به کارگیری از دانشآموختگان و متخصصین رشتههای تخصصی گوناگون است. نشانهی دیگر مجلات کماعتبار، فرآیند داوری کوتاه و غیرعلمی است. در مطالب پیشین در گزینه روش عمل دانشجویان مترجمی کلیدی دیگر دانشجویان و ایجاد یک اقتصاد و درآمد دانشجویی کلام کردیم. ولی دانشجویان و اشخاصی که عموماً به دنبال ترجمه نوشته تخصصی هستند، میتوانند یه خرده به معنی کننده خویش کمک نمایند تا کار آن ها سریعتر انجام شود. براین اساس بههیچ عنوان نمیتوان از مترجمی که در رشتهی تخصصی مترجمی یا این که ادبیات لهجه انگلیسی علم آموزی کرده است، انتظار داشت که مقالهای را که راجع به آخری دستاوردهای مربوط به پیلهای سوختی در یکی از از ژورنالهای دارای اسمو رسم رشتهی مهندسی شیمی به چاپ رسیده است، بهخوبی بفهمد و از عهدهی ترجمه تخصصی نوشته ISI برآید. ۱۳ – یک سری از آخری نسخه نوشته ویرایش شده جهت چاپ برای نویسنده ارسال می‌شود بعد از آن از تأیید نویسنده از آخرین تغییرات، نوشته به جهت چاپ رسول می شود . به همپا مقاله باید نامه ضمیمه (تعهدنامه نویسندگان Cover Letter)، به وسیله نویسنده مسئول کامل شدن و به تیتر فایل پیش نیاز مقاله ارسال شود. پس از ورود به فرم ارسال مقاله، فرایند پایین برای اخذ مشخصات و پروندهی مقاله در دسترس شما قرار میگیرد. جداول، نمودارها و عکس ها در انتهای نوشته و پس از منابع، حساس ذکر شماره و توضیحات تام قرار داده شوند. یکی از مهمترین سؤالات و دغدغههایی که به جهت مشتریان نتورک مترجمین کشور ایران وجود داراست همین است که آیا پس از تحویل متن ترجمهشده و پیدا نمودن مشکلات و ایرادات احتمالی در متن، احتمال بازخوانی دوباره وجود داراست و یا خیر! مثال: نویسندگان همین نوشته مطابق پروتکل های اخلاقی مطالعات هلسینکی فعالیت نموده و داده ها بیماران کمپانی کننده در این مطالعه به طور تماما ناشناس باقی می‌ماند و آنگاه از مطالعه نیز کلیه این اطلاعات محفوظ باقی خواهد ماند. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه دانلود نوشته در گزینه صلح لطفا از ورقه ما بخواهید.