12 مزیت مهم شنا برای سلامتی – نوتریکا

بههنگام شنا این قابلیت و امکان وجود داراست تا علفهای هرز و گیاهان دریایی به بدور پای شناگر پیچیده و شنا را به جهت وی سخت کنند. در سیکل رجوع و برگشت پا را به وضعیت اولیه برگردانید. شما می بایست بیشترین خمیدگی در مچ پا خویش را حلقه شنا نوزاد احساس کنید. چنانچه چنین خطایی را مرتکب شدید، خوب تر میباشد خودتان سرعت جریان را ترازو بگیرید. حتی چنانچه شناگر ماهری باشید و فکر میکنید در جریان گردابی گرفتار شدهاید زیاد حیاتی هست که اساسی سرعت متعادلی به سمت ساحل شنا کنید. به محض اینکه احساس کردید جابهجا میشوید، شنا کردن را آهسته از سر بگیرید اما اجازه بدهید تن شما به همراه جریان حرکت نماید حتی اگر به سمت میانه دریا بروید. از شنای انفرادی در دریا جلوگیری نمایید و حتی چنانچه شناگری ماهر می باشید مدام به حادثه عزیزان یا این که خانواده در دریا شنا کنید. بنابراین، خوب تر میباشد تا از کرمها و محصولات ضدآب استعمال کنید یا این که آراسته از آب خارج گردید و دوباره از آن‌ها به کارگیری کنید.چگونه بههنگام شنا در دریا غرق نشویم؟ بنابراین، بهتر میباشد قبل از شنا در آیتم حیطه جستوجو و مطالعه کوتاهی داشته باشید. تاریخچه شنا، شواهد نشان ارائه می کنند که عمر شنا و شنا نمودن به ۲۵۰۰ سال قبل از تولد در فرهنگ و تمدن مصر و سپس از آن در تمدنهای آشور و یونان و روم باستان باز میگردد. بسیاری از والدین ترجیح می‌دهند تا در ساحل بمانند و از به دور نظارهگر بازی و شنای فرزندان خویش باشند. شنا در دريا به هیچ عنوان شبیه شنا در استخر نيست و از اینرو، هرساله اشخاصی بههنگام شنا در دریا غرق شده و جان خود را از دست میدهند. خواسته از شنا این میباشد که فرد توان شنا کردن برای فاصله حداقل یک کیلومتری را داشته باشد. امواج در صورتیکه طول و توان زیادی داشته باشند، میتوانند برای شناگران خطرساز شوند؛ زیرا یک موج حاذق می تواند شخص را مهم قدرت به صخرهها بکوبد. حتی یک جراحت کوچک کافی هست تا شنا را دشوارتر کند. شانهها بایستی اساسی آب در یک خط قرار بگیرند، و حرکات دستها و پاها بایستی حساس نیز انجام شود. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت حلقه شنا اینتکس نوع 56264.

پست جدید خواندنی  آموزش لمسه کاری درب و چرم کوبی درب