آشنایی با کربنات پتاسیم و کاربردهای آن

عمده استعمال از این مخلوط به عنوان یک عامل ترکیبی برای محصولات نانوایی است. به همین برهان ، در آزمایشگاه ها از آن به جهت جذب آب از مواد دیگر به کار گیری می شود. مطابق FDA، “هیچ مدرکی” وجود ندارد که بتواند خطر استفاده عموم را هنگام استفاده از کربنات پتاسیم در مرحله فعلی مواد غذایی به وجود آورد. تمام نمک های کربناتی از نظر FDA ایمن در نظر گرفته می شوند زیرا هیچ مدرکی در گزینه دلایل جانبی کربنات کلسیم، کربنات پتاسیم، بیکربنات پتاسیم و سدیم، کربنات سدیم وجود ندارد. کربنات پتاسیم عمدتاً در تولید کشمش بهمراه روغن سبزه و نیز در تولید صابون و شیشه آیتم استعمال قرار می گیرد و به طور معمول در واکنش های شیمیایی به عنوان کاتالیزور عمل می کند.این ماده همچنین به عنوان پتاس، خاکستر مروارید، نمک تارتار، کربنات پتاس و نمک کرم چوب شناخته می شود. کربنات پتاسیم و بی کربنات نمک های پتاسیم میباشند که ترکیبات حساس هستند. بی کربنات پتاسیم چیست؟ تفاوت بین کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم چیست؟ تفاوت دربین کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم در این می باشد که مولکول کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی خود هیچ اتم هیدروژن ندارد در حالی که مولکول بی کربنات پتاسیم در ساختار شیمیایی یک اتم هیدروژن دارد. کربنات پتاسیم (Potassium carbonate) یک ترکیب معدنی اهمیت فرمول K2CO3 است. این ترکیب شیمیایی کاربردی در دمایی هم اندازه ۸۹۱ جايگاه سانتی گراد به نقطه ذوب خویش می رسد . این ترکیب پتاسیم کربنات نماد مقداری با است. آنیون کربنات ساختاری مسطح و متقارن دارد ، در حالی که سه اتم اکسیژن کربن را تسلط کرده و یک مثلث تخت تشکیل داده است. صنایع شیمیایی تهران کربنات پتاسیم را در گریدهای خوراکی و صنعتی مهم بهترین بها و کیفیت به فروش می رساند. در صنعت سفالگری نیز از آن به تیتر یک ماده شیمیایی آلی به جهت لعاب گلدان استعمال می کنند. این به طور گسترده ای در آزمایشگاه های شیمی استفاده می شود ، به عنوان نمونه به جهت جذب آب از ترکیبات دیگر یا قلیایی نمودن مخلوط واکنش های شیمیایی و همینطور در جداسازی و بررسی شیمیایی. در این واکنش آب زیادی ساخت میشود، به این استدلال در این پروسه مرحلهای به بیرون کردن آب اختصاص پیدا میکند. همینطور برای از میان بردن طعم تلخ دانه های کاکائو در زمان ساخت شکلات به بعضی غذاها بیشتر می شود. علاوه بر این ، یک ماده افزودنی اهمیت در شراب سازی برای تهیه pH است.

پست جدید خواندنی  میلیون ها نفر در اثر حمله توفان ویرانگر به ویتنام |