جهان ما به فوتبال چه نیازی دارد؟

در شبی که مسابقه آخری فوتبال باشگاههای اروپا در رم (2009) برگزار میشد، قریه ها هزار نفر از اسپانیا و انگلستان به رم رفته بودند. بعضی فکر می نمایند که فوتبال یک مورد قضیه معمولی درباره مرگ یا این که زندگی است؛ چنانچه از من پرسش کنید میگویم نه؛ فوتبال بالاتر از همین چیزها است! من کلیسا و پسیکانالیز را مضاعف با می دانم ولی فکر می‌کنم که فوتبال جای هیچیک از آنها را نگرفته است. هزاران مأمور پلیس به جهت حفظ امنیت و پیشگیری از پیشامدهای خشونت آمیز در ورزشگاه و بیرون آن مستقر بودند. هنوز ممکن است نپذیرند که بازی مهم تماشاگر بازی می شود و بگویند مگر گاهی بازی هایی در ورزشگاه بدون تماشاگر انجام نمی شود و حتی احتمالا بازیکنان در زمین بدون تماشاگر با خاطری آسوده تر اخبار فوتبال جام حذفی ایران بازی کنند. شاید برخی مقامات سیاسی انگلستان هم به رم رفته بودند البته زیرا تیمشان ناکامی خورد آفتابی نشدند. هنگامی من دانشجوی فن فلسفه و علم ها تربیتی دانشکده تهران بودم، یکی از از اعضای گروه ملی فوتبال دوست و همکلاسم بود احتمال دارد در کلاس ما غیر از من هیچکس نمیدانست که او عضو مجموعه ملی فوتبال میباشد یا درصورتیکه می دانستند برایشان اهمیتی نداشت. چنانکه در حدود چهل سال پیش زمانی یکسری زندانی را به همین تیتر که قصد فرار و گریز داشته اند به رگبار بسته بودند، روزنامه ها اساسی حروف فراوان درشت عنوان زدند که مدیر باشگاه پرسپولیس «سیلی محکمی بصورت صفر ایرانیاک زد» و دو سه روز آن گاه نیز دارای عذرخواهی و پرداخت پولی که در آن ایّام قلیل کمبود اما در قبال پولی که هم اکنون فوتبالیست ها میگیرند، هیچ بود؛ قضیه به خوبی و خوشی فیصله یافت و کشته شدن زندانیان در آن غوغای نبرد و صلح و آشتی محو شد. مهم شکلگیری سازمان فیفا در سال ۱۹۰۴ و تولید رقابت لیوان جهانی فوتبال، همین ورزش زیاد گستردهتر شد. می گویند فوتبال بازی و ورزش هست و به وقت آزاد و فراغت مردم تعلق دارد. در صورتی که اثاثیه جهان نو کلیه به نیز بسته اند، لینک و پیوند تلویزیون و فوتبال را هم از همین حکم مستثنی نمیتوان کرد. آن ها باید بروند و شرکت شان در مراسم اکثر به مقتضای توان و نفوذ فوتبال است.گفته اند که در دوران تازه و اهمیت پیش آمد سکولاریزاسیون در دنیا غربی، پسیکانالیز جای اعتراف گناهکاران و تسلای کشیش را گرفته هست یا به تعبیری فوتبال مکمل پسیکانالیر است. کنعانی پس از سیاوش یزدانی بیشترین رای را در فی مابین مدافعان قسمتی ۱۴۰۰ آورد و به اینترتیب در ترکیب حساس این نظرسنجی جای میگیرد. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه اخبار زنده فوتبال جهان لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

پست جدید خواندنی  خرید اسید فسفریک به همراه قیمت 1400 و توضیحات