دریچه فن کویل

بدنه روزنه مشاهده حرفه کویل مشبک در رنگهای متفاوت و متناسب حساس محیط مرحله بصورت رنگ کورهای پوشش داده میشود. سطحِ بدنه ی روزنه تماشا رشته کویل خطی، توسط رنگ کورهای در رنگهای متنوع متناسب اهمیت رنگ فضای محیط قابل رنگ آمیزی میباشد. روزنه بازدید فن کویل مشبک نیز دریچهای میباشد از ترکیبِ یک روزنه بازدید فنکویل معمولی و روزنه مشبک، که بعد ها روزنه مشبک می بایست کلیدی ابعاد روزنه اصلیِ بازدید فن کویل متناسب و هماهنگ باشد که هم ترکیبِ نمای دریچه تماشا فن کویل کلیدی تناسب باشد و نیز میزانِ هوای ورودی از قسمت روزنه مشبک به باطن محفظهی دریچه مشاهده کنترل و مدیر شود. پس از این مرحله نسبت به ساخت درب روزنه رشته کویل آلومینیومی بی آلایش لولایی می رسد.برای این عمل ابعاد داخلی کادر دریچه رشته کویل از اصلی خاصی برخوردار است.در واقع اهمیت احتساب دومیل بادخور از طرفین و هم احتساب ضخامت لولا در یکی از از اضلاع فریم دریچه فن کویل، نسبت به برش ورق درب دریچه رشته کویل اقدام می شود.در ساخت درب روزنه حرفه کویل می بایست دورتادورِ محفظه درب روزنه فن کویل به میزان ۱.۵ سانت به باطن لبه بخورد تا از تاب خوردگی یا دفرمه شدنِ ساختار درب دریچه یازدید فن کویل خودداری شود.نکته اهمیت در ایجاد درب این جور دریچه فن کویل این می باشد که بر روی این درب، شیار یا منفذی برای عبور هوا به سمت دستگاه حرفه کویل واجب نمیباشد و در این دستگاهها هوای رجوع دستگاه بوسیله کانال مجزای رجوع و برگشت هوا تامین می گردد.با برش و خم کاریِ حاشیه های ورق درب دریچه حرفه کویل نسبت به ایجاد جای قفل یا این که قفل های زیمنس اقدام می شود تا پس از رنگ آمیزی دریچه فن کویل آسیبی به ساختار درب دریچه رشته کویل وارد نگردد.پس از آن نوبت به الحاق درب روزنه رشته کویل به کادر دریچه فن کویل می رسد.این کار بواسطه لولای فلزی انجام می پذیرد،این عمل نیز باید قبل از عملیات رنگ آمیزی رخ گیرد.با کامل شدن ساخت ساختار کلیِ دریچه حرفه کویل نوبت به انجام عملیات رنگ آمیزی بر بر روی سطح ها داخلی و بیرونی روزنه رشته کویل می رسد.نوع رنگ مصرفی به جهت سطح های دریچه حرفه کویل از نوع پودری الکتروستاتیکِ کوره ای می باشد.تنوع کد رنگ های گوناگون سبب می شود نیز ساختار دریچه حرفه کویل در برابر ضربه و صدمات احتمالی مصون بماند و نیز تناسب و هارمونیِ خوبی میان نمای سطح ها دریچه رشته کویل و نمای اطراف محیط ساخت گردد.لازم به ذکر است پس از انجام عملیاتِ رنگ کوره ای،برای جلوگیری از پیدایش صدمه به ساختار دریچه رشته کویل باید آنرا در کاور مشمایی ضربه گیر قرار داد. علاوه بر مزایای استقلال، دستگاه های تهویه مطبوع همینطور از گردش هوا در میان اتاق های جداگانه خودداری می کند. پس از تولید و رنگِ دریچه دسترسی فن کویل شیاردار آلومینیومی لولایی و خارج کردنِ آن از کوره رنگ، برای خودداری از هرگونه آسیبِ احتمالی در زمان انتقالِ دریچه دسترسی رشته کویل به محل پروژه، از پوشش های مشماییِ کلفت و ضربه گیر بر روی دریچه دسترسی حرفه کویل به کارگیری می‌گردد تا این دریچه دسترسی فن کویل صحیح و تندرست به پروژه انتقال و در محل موردنطر نصب،تثبیت و تعبیه گردد. رنگ های عُرفی به جهت پوشش سطح های روزنه دسترسی فن کویل کلمه از سفید،قهوهای،مشکی،کرم،طوسی،نقرهای و… برای تنظیم روزنه های حرفه کویل استیل این زمان را از دست ندهید. فرآورده روزنه حرفه کویل استیل از ورق استیل نگیر حیاتی عیار ۳۰۴ یا این که ۳۱۶ می باشد. از دریچه بازدید رشته کویل مشبک همچنین برای هماهنگیِ بیشترِ نمای روزنه بازدید حرفه کویل مهم روزنه دمنده مشبک به کار گیری میگردد. دریچه بازدید فن کویل مشبک هم بصورتِ پیچ از رو و نیز بصورت پیچ پنهان قابل کارگزاشتن میباشد. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم انواع روزنه حرفه کویل بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

پست جدید خواندنی  قیمت انواع هدرز- رینگ اسپرت - پارس نیوز