دمپر – نحوه عملکرد دمپر – اجزای دمپر – آی ناین

همانطور که گفته شد بادامک قرمز که میکروسوئیچ II را فعال می نماید در زاویه ۴۰ تا ۹۰ سکو تهیه و تنظیم می گردد براین اساس محور بین این بازه چرخش داشته است.و همانطور که گفته شد بادامک نارنجی (شعله کم) فی مابین زاویه ۵ تا ۶۰ رتبه تهیه و تنظیم شده است. چکیده: دمپرهای مگنتوریولوژیک ابزاری به جهت در اختیار گرفتن نصفه فعال میباشند که به خاطر پاسخگویی سریع، مصرف اندک انرژی و قابلیت و امکان اطمینان بالا به طور گسترده ای آیتم اعتنا قرار گرفته اند. ۳- ساختارِ دمپر در بین کانالیِ چهارگوش در دوسوی دمپر هواساز به صورتی می باشد که از هردوطرف یک لبه سه سانتی به عنوان فریم، موجبِ اتصال دمپر هواساز به فلنچِ نتورک های چهارگوش می شود.عرض این حاشیه دستکم سه سانتیمتر می باشد و در واقع این لبه، نقشِ فلنچ را به جهت دمپر هواساز ایفا می کند. حالت محیطی فضا اساسی امداد کالیبره شدن زاویه جریان هوا به وسیله سیگنال های ارسالی از اکچواتر یا این که ترموستات به دمپر موجب تهیه و تنظیم جریان هوای مطبوع می گردد. دمپر در سردخانه امر گشوده و بسته نمودن دریچه را از بورد و یا در یخچالهای مکانیکی و نصفه مکانیکی از ترموستات دریافت میکند. سیستم های تعلیق اتومبیل و سیستم های کنترل ارتعاش سازه ای از گزاره موارد پرکاربرد در به کار گیری از این مدل دمپر در میان کانالی گرد دمپر ها میباشد. در پایان یک نوع تام ماشین ارائه میشود و به یاری آن به باز‌نگری اثر دمپر مگنتوریولوژیک در بهبود کنترل ارتعاش سیستم تعلیق خودرو خوا‌هیم پرداخت. مدلهای ارائه شده، فرکانس، جریان و دامنه تحریک را به تیتر متغیر ورودی در نظر گرفته و بدین ترتیب میتوانند در شرایط تحریک متفاوت نیروی هیسترزیس دمپر را به مهربانی پیش بینی کنند. تا کنون مدلهای متمایز برای مشابه سازی پدیده هیسترزیس دمپر مگنتوریولوژیک ارائه شده است، حیاتی این وجود در بسیاری از همین مدلها تفاوتهایی میان نتایج آزمایشگاهی و شبیه سازی ها وجود دارد، به کلمه دیگر مدلهای ارائه شده نمیتوانند اساسی توجه اضطراری و در محدوده گران قدر کاری فرایند نوع سازی را انجام دهند.آنچه در ادامه ارائه می شود در نخست توضیحی هست در آیتم سیال مگنتوریولوژیک و آن‌گاه باز‌نگری مدلهای ارائه شده برای دمپر مگنتوریولوژیک، در ادامه به ارائه مدلهای جدیدی برای مشابه سازی خوی دمپر خوا هیم پرداخت که بتوانند عملکرد بیشتری را در مقایسه حیاتی مدلهای موجود از خویش ارائه دهند،این مدلها شامل یک جور کلیدی تابع شالوده سیگموئیدی، یک مدل اهمیت تابع پایه خطی و یک جور نتورک عصبی است. هر اتاق به طور اتومات گرم یا سرد میگردد تا دمای مطلوب به موقع برسد. مسیر جریان هوا کلیدی دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آن ها وظایف مخصوص به خود را دارند. یا دمپر روزنه فلزیی هست که هنگام باز و بسته شدن، سبب به جریان افتادن هوا از داکت ها و کانال ها میشود. تیغه های آلومینیومی دمپر بادی به وسیله ی یک محور اثبات که به کل تیغه ها متصل میباشد به رخ هم زمان اهمیت کارکرد حرفه شروع به گشوده شدن می نمایند .

پست جدید خواندنی  جعبه کمک های اولیه و جعبه کمک های اولیه