دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ های بادی در صنعت های مختلف کاربردهای فراوانی دارند. بیشترین کاربرد دوزینگ پمپ در کلر زنی و تزریق اسید و قلیا به لوله های زیر فشار قیمت دوزینگ پمپ اکواریوم است. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی برای تهیه و تنظیم PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق گونه های اسید ها، سولفوریک، نیتریک و مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطلب به باز‌نگری ظریف تری از همین پمپ پر کاربرد خوا‌هیم پرداخت. یکی از از هدف ها شرکت دوزینگ پمپ اتاترون تبدیل شدن به پیشروترین شرکت دربین المللی در همین زمینه است و بتواند پمپها و تجهیزات تزریق دیافراگمی و برقی را میزان مرغوب بودن بالا ارائه دهد. دوزینگ پمپ بادی: همین گونه از دوزینگ پمپ ها که پنوماتیکی یا این که بادی هستند، دارای انرژی باد فشرده شده در پمپ شفت را به حرکت در آورده و موجب انجام کار تزریق می گردند. حجم تزریق در این دسته پمپ کمتر از پمپ های برقی می باشد. از پلی پروپیلن جهت تزریق مواد اهمیت خورندگی اندک به کارگیری میشود. دبی و فشار تزریق مواد باید حساس دقت به جور مواد و موقعیت سیال از قبیل PH و غیره قابل تنظیم باشد. فرایند ثابت رشد به دست آوردن و کار در طول دههها پس از تاسیس شرکت باعث شد که شرکت پمپ تزریق اتاترون به ایجاد کننده اصلی پمپهای ترازو گیری، در اختیار گرفتن کنندهها و تجهیزات برقی تبدیل شود و در صنعت جهانی دوزینگ مواد شیمیایی به جایگاهی تثبیت شده عملکرد دوزینگ پمپ دست یافته یابد. الکتروموتور: این نوع که به مترینگ پمپ برقی هم دارای شهرت است، توسط الکتریسیته انرژی مورد نیاز خود را تامین میکند. دوزینگ پمپ که مهم اسم های پمپ تزریق، مترینگ پمپ و پمپ اندازه گیر نیز معروف میباشد، پمپی است که جهت تزریق مواد شیمیایی (مانند تزریق کلر در استخر جهت ضد عفونی و تصفیه آب) به کارگیری میشود. این پمپ ها قابلیت تزریق سیال های متفاوت را به اندازه معلوم دارا می باشند و موجب جلوگیری از خطاهای انسانی در تعیین مقدار دقیق مواد شیمیایی مورد نیاز میگردند. مترینگ الکترومغناطیسی: اسم دیگر همین دوزینگ پمپ، پمپ تزریق سلونوئیدی است و همانطور که از نامش پیداست، الکترومغناطیس، انرژی آیتم نیاز به جهت کار این گونه دوزینگ پمپ را تامین میکند. پی وی سی: دوزینگ پمپ هایی که قسمت wet آن‌ها از کالا PVC میباشد، با کلر زیاد سازگاری داشته و به جهت سیال هایی که درصد بالایی کلر دارا‌هستند مطلوب میباشد. این پمپها از لحاظ کارکرد و مکانیسم پمپاژ کردن مهم یکدیگر مختلف میباشند و به جهت برنامه های متفاوت و پر فشار و مواد شیمیایی مطلوب میباشند.

پست جدید خواندنی  یادگیری درسهایی از COVID-19 در میانمار |