تاریخچه جی پی اس

MapSource مپ سورس نرمافزاری بدون پول به جهت انتقال دادهها (دریافت و ارسال اطلاعات) به دستگاههای GPS جی پی اس گارمین است. بخش فضایی GPS شامل تیم ماهواره هایی هست که سیگنال های رادیویی را به اعضا ارسال می کند. چنانچه از دستگاه هایی که اصطلاحاً «آفلاین» گفته می شوند، به کارگیری کنید باید مرتباً اهمیت اتصال آن ها به کامپیوتر اطلاعات آنها را دستگاه شنود و جی پی اس تخلیه کنید. مقدار اعتنا ردیاب دستگاه را در زمان خرید چک کنید. توجه سیستم جی پی اس چقدر است؟ یک عدد از مواقعی که در انتخاب یک مسیریاب (Navigator) خوب، باید به آن دقت کرد پشتیبانی اطلاعاتی آن است. همین سری که بوسیله شرکت بوئینگ گسترش یافته میباشد شامل 12 ماهواره است که او‌لین آن ها در می 2010 رویکرد اندازی شده است. در یک سری سال قبلی نیروی هوایی 31 ماهواره عملیاتی GPS را به پرواز درآورده است به علاوه 3 تا 4 ماهواره غیر فعال نیز به عنوان ماهواره های کمکی که در دوران نیاز قابل روش اندازی مجدد هست در فضا وجود دارد. مسیریابی (Navigation) به سرویسی گفته می شود که پس از اکران مکان ظریف شما بر روی نقشه، همین امکان را در اختیار شما قرار می دهد که مقصد خود را گزینش فرمایید تا دستگاه بهترین و کوتاهترین مسیر را به شما توصیه نماید. به علاوه ازدیاد پایگاه های ردیابی جزر و مدی قابلیت و امکان بازدید مستقیم تاثیرات امواج جزر و مدی اقیانوس ها را آماده می آورد. خطوط ریلی مدرن در کشورهای متفاوت در حال تجهیز به سیستم های در دست گرفتن مثبت قطار (PTC) میباشند که از عکس العمل قطارها اصلی یکدیگر و از خط بیرون شدن واگن ها خودداری می کند. به علاوه ایالات متحده هم در حال افزودن 2 سیگنال غیر نظامی اضافی است. سه مدار از 24 مدار گسترش دیتا شدند و شرایط 6 ماهواره نیز تغییر تحول کرد، به این ترتیب سه ماهواره های اضافی نو هم به عنوان یک جز از تیم بیسلاین قرار گرفتند. از سیگنال چهارم برای ارتفاع به کارگیری میشود تا بتوانید اهمیت فقط 3 سیگنال دادههای وضعیت ظریف خود را روی یک نقشه دریافت کنید.

پست جدید خواندنی  بعد از کاشت مو بهتر است شخصی همراه خود باشد تا به خانه برود و ترجیحاً سه روز اول استراحت کند.