عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

بنابراین، در حالی که EMS می تواند ماهیچه ها را رویش دهد، TENS فقط پس از یک جلسه تمرین، می تواند درد را کاهش دهد. همین کمربند بر روی عضله ها رکتوس ابدینیس (شش تکه) خارجی مورب، داخلی مورب و متقاطع شکمی متمرکز شده و عضله ها مرکزی را مستحکم کرده و به تیتر یک نتیجه، کاهش سایز کمر را در پی خواهد داشت. هنگامی که عضله منقبض می شود، سبب ساز می شود که اسید لاکتیک به بافت عضله وارد شدهو به همین صورت پروسه عضله سازی را آغاز کند که همین مراحل پس از وزنه زدن نیز واقعه می افتد. شاید لاغری حیاتی ایکس بادی سریعتر از سایر تمرینات ورزشی واقعه بیفتد. مهمترین جنبه ایکس بادی ، صرفه جویی در زمانه است. تمرین تمام تن EMS ایکس بادی بیش از 90٪ از بافت عضله را همزمان در ارتفاع هر انقباض فعال می کند! EMS پالس تحریک کننده را به عضله‌ها می رساند و این سبب ساز انقباض عضلانی می شود؛ به عبارتی انقباضی که شما هنگام برداشتن وزنه در عضله ها خود ایجاد می کنید. ورزشکاران می توانند هنگامی که خسته شده اند و نمی توانند انقباضات عضلانی را تا حد زیادی حفظ کنند از تمرین EMS استعمال کنند که همین مزیتی نسبت به تمرینات حیاتی وزنه می باشد. از آنجایی که EMS می تواند یک عضله را طولانی خیس از آنچه ورزشکار می تواند انجام دهد مورد انقباض قرار دهد، می تواند سایز عضله و جلسات تمرینی را ارتقا دهد. همین نشان می دهد که به شکل تمام تحقیقات ضروری بر روی آن انجام شده اند. بسیاری از ورزشکاران به دنبال مزیت های EMS برای تولید پرسرعت عضلات هستند. این می تواند در ادامه باعث به عملکرد بهتر در باشگاه و رشد پرسرعت تری در ماهیچه‌ها و انجام تمرینات اهمیت درد کمتری شود. همان طور که گفتیم شما در هر ۲۰ دقیقه از این ورزش به ترازو ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از چربیهای بیش تر تن را میسوزانید. حیاتی افزایش گردش خون موجب ارتقاء فرآیند چربی سوزی در تن می شوند، همچنین تمرینات قدرتی همین ورزش اهمیت ایجاد توده عضلانی عاری از چربی کاهش وزن و سایز را پدید می آورند. EMS مهم تولید همین انقباض سبب رویش ماهیچه‌ها می ایکس بادی تیارا شود. به جهت کسانی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از ایکس بادی تیارا ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.