مرکز پژوهشها – قانون استخدام کشوری

از گزاره شرایط مهم استخدام شدن در بانک می توان به شرط معدل و شرط سنی اشاره کرد که به طور معمول برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد تعریف و تمجید شده و عموما حساس هم فرق دارند. همین وضعیت معمولا در زمانه تکثیر اطلاع رسانی استخدام در خزانه در قالب وضعیت عمومی و اختصاصی تعریف شده و منتشر میگردند و احراز همین شرایط به معنای تأیید صلاحیت داوطلب به جهت حضور در امتحان استخدامی خزانه خواهد بود. وی اهمیت اشاره به تعریف همین پروژه در قالب طرحهای ملی، گفت: قرار شد در کناره پروژه راستا علمیه کاشان، مرکز تدریس هنرجو و گروه خوابگاهی نیز ساخته شود و خیران هم پذیرفتند، در ادامه قرار می باشد هیئتی تعیین شود تا به کره جنوبی، ژاپن و آلمان هجرت کرده و پس از آشنایی اساسی مدرنترین هنرستانهای دنیا، این پروژه ملی را در کاشان آگهی استخدام یاسوج تمجید کنند. همین مدرسه اهمیت معتبر ۸ میلیارد تومان به مساحت دو هزار و ۷۸۰ متر مربع اساسی آگهی استخدام رستم خانی زنجان ۹ کلاس است. کتابچی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان در تراز ابتدا پروژه حوزه علمیه کاشان خبر داد و اظهار کرد: ۱۰ تا ۲۰ هنرستان در همین مجتمع آموزشی علم ها انسانی احداث خواهد شد و جلسات زیادی حیاتی مسئولان وزارت تدریس و پرورش برگزار کردیم تا این اتفاق پهناور رخ دهد. در آئین گشایش طرحهای خیران مدرسهساز کاشان که اساسی حضور وزیر آموزش و رشد انجام شد، اظهار کرد: ۸۰ درصد از مدرسه ها کاشان را خیران ساختهاند و همچنان برای تأمین نیازهای آموزش و رشد آمادگی دارا‌هستند که ساخت و ساز را ادامه دهند. وی ترقی و آبادانی مملکت را در گرو سرمایه گذاری در تدریس و پرورش دانست و گفت: در روایات آمده که اگر کسی مانع کوچکی را از سر شیوه طالب علم برداشت، اَجر بیش از اندازه دارد، زیرا دانش و علم اندوزی ضروری میباشد به ویژه برای همین دانش آموزان. در در آئین گشایش و شروع به کار هفته خیرین مکتب ساز کاشان، اظهار کرد: بی گنج ترین بانکداران استان، معلمانی میباشند که پدران و مادران، سوای نگرانی ارزشمندترین داشتههای خود را به آن ها میسپارند و تدریس و رویش استان اصفهان به خود می بالد که اساسی دستان حیاتی کفایت این معلمان صدها هزار انسان مؤثر و کارآمد را تقدیم ایران و جهان کرده است.