بازی مافیا؛ قوانین بازی، معرفی نقش ها و استراتژی ها

قبل از آن پدر ویتو دست خانواده خویش را گرفته و حیاتی مبلغی که ذخیره کرده بودند پا به Empire Bay مرکز امریکا می گذارند. روزها سپری می شود و ویتو ما اساسی دوست خویش جو (Joe) در کوچه های Empire Bay بازی می کنند. ویتو روز به روز پول دار خیس می شود تا این که مجدد به زندان می افتد. ۱۰. ناتاشا: ناتاشا میتواند در شب یک نفر را به آفریدگار نشان دهد و در روز بعد از آن آن شخص «لال» خواهد بود. همین نقش تا قبل از وارد شدن کرونا به ویروس پر اسم و رسم بود که آن گاه از شیوع کرونا مهم اسم کرونا نیز آن را می شناسند. به این صورت که شب قبل از بیدار شدن مافیا گاد او را بیدار می کند، نقشی که بیرون رفته را به او می گوید و از او میخواهد کار خود را شروع کند. همچنین در روز او می تواند که یکبار رای را ملغی کند یعنی اساسی اعلام آن که در روز این رای تاثیری ندارد هرکه رای بیاورد از بازی حذف نمی گردد. این بدان معناست که در صورتی که کارآگاه در شب از راوی بخواهد تا در راستای شناسایی نقش پدرخوانده تاییدیه بدهد، راوی نمی تواند او را هدایت نماید و استعلام مثبت بدهد. نکته : اهنگر نمیتواند به خودش جلیقه بازی مافیا 0 بدهد. دقت داشته باشید، در صورتی که فن ای در گزینش مافیا صحیح کار کرده باشد در بازی می ماند و چنانچه به نادرست به یک عدد از شهروندان شلیک نماید خودش از بازی حذف می شود. برای مافیا ، سوال این است: چه کسی را می خواهید بکشید؟ در ارتفاع شب چه فعالیت کنیم؟ در همین تراز سازندگان خیلی زیرکانه ما را دقیقا در مقابل مشکلات قرار می دهند. خودرو ها تغییر تحول کرده و مردم لباس های جدیدتری می پوشند. آفریدگار در کتاب های شرعی خویش می گوید ما همگی انسانها را پاک و منزح از رحم مادرهایشان خلق و خوی کردیم. او به صحبت مادر خود گوش می کند و پیش یک عدد از دوستان خوب دیرین پدرش می رود تا فعالیت کند. ویتو می داند که عده نمودن دو هزار دلار در یک هفته فعالیت غیر ممکنی هست و به این خاطر پیش دوست بامسئولیت خویش جو می رود. ویتو و جو که دیگر تحمل فقر را ندارند دست به دزدی می زنند، اما در حین دزدی پلیس ویتو را دستگیر می نماید و به جای زندان به جبهه نبرد جهانی دوم در سیسیل می فرستد. دارای اینکه روانشناس در مجموعه شهروندان محسوب میشود، ولی نقش سیاه آن ها است. سازندگان به مهربانی پیشرفته یک دهه را در تصاویر گرافیکی مافیا 2 نشان داده اند. او در طی یک مجلس نمادین خون دست خویش را روی عکس مریم مقدس می ریزد و ما مجدد میبینیم که چطور ویتو روحیه معنوی خود را فروخته هست و دنیل واورا مجدد فاصله بین دین و دنیای دنیوی را نشان می دهد که می بایست به جهت وصال به یکی، دیگری را قربانی کرد. رنگ ها خیلی شاد می شوند و ساختمانها و برج های جدیدی ساخته شده. مادر و همشیره هر دو شاد هستند و ویتو نیز پس از دیدن آنها شاد می شود. ویتو کار را قبول می نماید و پول بسیار زیادی به جیب می زند. خانه ی او همپا دارای پول هایش سوخت و حتی در مرحله بعد او حتی دیگر لباسی نیز به جهت پوشیدن ندارد. چنانچه به دیوار خانه خانواده اسکالتا توجه نمایید پوستر های مذهبی و صلیب های زیادی را می بینید که سازندگان قصد دارا هستند خانواده حاجتمند البته با ایمان اسکالتا را نشان دهند. کرونا ناقل ها را می شناسد و در شب معارفه ناقل به آن معرفی می شوند. مخوف ترین و ترسناکترین شخصیت مستقل در بازی مافیا. نکته سوم : نکته ها نخستین و دوم در سناریو های مختلف هستند در رول بوک انجمن مافیا کشیش فقط فقط حق انسایلنتی داراست و ۲ بار نیز می تواند خودش را آن سایلنت کند. Thomas Angelo در مافیا 1 می گوید: ” من متخلف شدم تا یک قربانی نباشم”. گفته می شود اولی مافیایی ها شوالیه های سیسیلی در قرن ها وسطی بوده اند که در نبرد حیاتی فرانسه در شورش سال 1282 به عنوان “وسپرهای سیسیلی” شناخته می شدند. گهگاه در لحظه اتفاقاتی میافتد و شرایطی پیش میآید که اصلا قبل از آن پیش نیامده میباشد و قابل پیشبینی نیست. به این استدلال اهمیت است پیش از آغاز به مطالعه تدریس بازی مافیا بازگشت کنید. بعد از رسیدن دو مرد مسلح به باری به نام سالیاری سم برای سپاس و پرداخت هزینه به تامی بستهای به او داد و همینطور به او گفت درصورتیکه به مشکلی عکس العمل به جهت کمک گرفتن مستقیما پیش آنها برود. البته وقتی که زد خورد او و پالی اصلی سم آغاز شد به این سرانجام رسید که شاید مسیر صدق را پشت سر نگذاشته است. البته چطور مهم دوستان خوب خویش شهروند و مافیا بازی کنیم؟ به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استفاده از بازی مافیا 1 پارت 5 ، شما ممکن است می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.