جراحی شکم – جراحی شکم ابدومینوپلاستی – ابدومینوپلاستی

مشکلات ناشی از داروی بیهوشی: یک عدد از خطرات فعالیت زیبایی ابدومینوپلاستی دارای ارتباط اهمیت بیهوشی هست که دکتر معالج می تواند کلیدی انجام آزمایشاتی بهترین دارو های دارای ربط حیاتی بیهوشی را تعیین نموده و خطرات همین زمینه را برطرف کردن کند. بدین رخ برش می بایست به اندازهای باشد که دسترسی به پوستهای مازاد شکم و پهلو راحتتر صورت گیرد. بمدت 1 سال آنگاه از عمل این فرایند ارتفاع میکشید ولی پس از گذشت یک سال تنها خط باریکی به جا میماند، به این ترتیب برای این که بهترین عاقبت را در جراحی ابدومینوپلاستی مشاهده کنید می بایست بمدت یک سال حوصله کنید. در این شیوه بعد از انجام بیهوشی کامل، یک برش تبارک در سرتاسر پایین شکم انجام میشود. جراحی ابدومینپلاستی یا به عبارتی تامی تاک یک نحوه جراحی زیبایی میباشد و بر روی بارداری زن تاثیری نمی گذارد. باتوجه به لحاظ دکتر ممکن می باشد یک شب بستری شوید. پس از اتمام کار جراحی، شخص بسته به حالت عمومی خود نیاز به دست کم یک روز بستری در بیمارستان دارد. خوبتر هست همین کار تحت حیث یک فوق تخصص پلاستیک ماهر انجام شود. بهتر هست روی تخت در موقعیت درازکش حیاتی پاهای خمیده بخوابید. چین شکمی یک حالت تا خوردگی بر روی پوست شکم هست که به خاطر پوست مازاد در شکم ظاهر می شود. و یک برش دیگر به جهت آزاد نمودن ناف از بافتهای دور آن انجام میشود. در این مرحله چربیهای انباشته شده از شکم بیرون میشود و پوست اضافی بریده می گردد و به جهت سفت شدن باقی مانده پوست دوطرف برش آن‌گاه از کشیدن و محکم کردن بخیه زده میشود. از روز بعد از عمل حتماً حتماً راه بروید و آن‌گاه از هر 2 تا 3 ساعت دراز کشیدن یا نشستن به مدت 5 تا 10 دقیقه روش بروید تا خون در پاهایتان جریان پیدا کند. فراموش نکنید که هر جور حساسیت به داروها یا مواد غذایی را اصلی دکتر خود در دربین بگذارید. هم چنین تا حدود 2-3 هفته استراحت کنید و از انجام هر جور عمل های جسمی سنگین و نصفه سنگین پرهیز کنید. ? همینطور به همین نکته نیز اعتنا داشته باشید که شما دارای چنین حالت دشواری بایستی از یک نوزاد هم حفظ کنید! درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم ابدومینوپلاستی در زنجان بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.