دانستني هاي جالب در مورد كفش

2)هنگام تعیین كفش در حیث داشتهباشيد انگشتان پايتان دچار تغيير شرایط نشوند و يا كنارههاي پايتان ذیل فشار ناشي از كفش قرار نگيرند. پنجه اين كفش به شكلي برش ميخورد كه مانند بالهاي بازشده يك پرنده به نظر ميرسد. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در نصیب پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين جور كفش آكسفورد است. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد میباشد كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه داراست كه روي نصیب رويه كفش مي افتد تا رخنه و بندهاي كفش را بپوشاند. مي توانيد از عكسها به کار گیری كنيد تا خوبتر گونه كفشها را بشناسيد. بسياري از گذشتگان بر اين باور بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر تندرست بخشهايي از بدن است و نياز به نگهداری زيادي دارد تا در همگی حال، انسان ادب داشتهباشد. اين متخصص طب فيزيكى و توانبخشى با بيان اينكه بر مغایر تصور مردمان به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را سهل وآسان ترين كفش مى دانند، كفش مطلوب كفشى هست كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعت ها آنگاه از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. 4)به موقعيت و شرايط خودتان زمان خريد كفش اعتنا كنيد. از آن به آن‌گاه كفش هم داخل صنعت هاي ديگر شد. همانگونه كه آگاه هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. در بسياري از موردها پاهاي چپ و راست به اندازه دو يا سه ميليمتر از همديگر اختلاف دارا هستند پس در زمان خريد , کفش اسپرت پسرانه تهران گزینش خود رابر اساس میزان پاي بزرگتر انجام دهيد. 11) هنگام خريد كفشهايي كه قصد داريد حساس جوراب آنان را بپوشيد، خوبتر میباشد جورابي مناسب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. 13) بهترين كفشها براي پيادهروي، كفشهايي میباشند كه به خوبي پاها را دربرگيرند و هنگام پيادهروي كاملا به تیتر محافظي براي پا کار كنند و همچنين انعطافپذير باشند و پا در آن خسته نشود. اصلی انجام اين كار، دارای تسلط و اطمينان خاطر بيشتري ميتوانيد اين كفشها را بپوشيد. 5)در نظر گرفتن بيماريهايي مانند ديابت ممكن میباشد انتخابتان را محدود كند ولي در نهايت حیاتی آگاهي بر بيماري و شرايط حاكم بر شما، يك انتخاب صحيح انجام خواهيد داد. 6)در برهه زمانی بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مثل كفشهاي سهل وآسان و تختي كه متاع و بافت نرمي دارند. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم کفش اسپرت مردانه زمستانی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.