قیمت ، خرید و مشخصات

این مورد از بزرگترین معایب سیستم داکت اسپلیت است. اسپلیت های خانگی نظیر سایر اسپلیت ها دو تکه هستند که گزیده در درون ساختمان و نصیب دیگری در بیرون از ساختمان قرار میگیرد.فاصله ی استاندارد میان همین دو تیکه معمولا 6 متر میباشد زیرا حیاتی وجود لوله های مسی اگر این فاصله زیادتر شود راندمان و عملکرد اسپلیت دیواری کاهش پیدا می کند و همین خود ارتباط ی مستقیمی با مصرف انرژی دارد. در همین دسته دستگاه از روشن شدن مهم دور ثابت و مقدار انرژی مصرفی اثبات دمای محفظه به دمای مورد لحاظ میرساند و پسازآن خاموش می شود. هنگامی در پکیج یا موتورخانه آب گرم می شود، آب گرم ساخت شده به نصیب کویل ها جریان پیدا می کند. گاز مبرد از طریق مراحل فشرده سازی به وسیله کمپرسور، دمای خویش را از دست دیتا و با تبدیل شدن به مایع، موجب توزیع هوای خنک و مطبوع در گوشه و کنار می شود. تغییر و تحول دور موتور متحرک کمپرسور تأمین کنندۀ تهویۀ مطبوع می باشد که علاوه بر تهیه دمای محفظه موجب کاهش مصرف الکتریسیته می شود. قابلیت و امکان وارد کردن جریان هوای تازه به فضا را داراست و به علت مجهز بودن به فیلتر هوا، هوای ساختمان مطبوع و عاری از آلودگی می شود. آب گرمی که وارد بخش کویل دستگاه می شود از پکیج یا موتورخانه تأمین می شود. گاز مبرد دما درون کمپرسور از دست می رود و خنک می شود و آن‌گاه از نحوه لوله های مسی به شیر انبساط سوق دهی می شود و مهم فشار کاهش به کویل های تعبیه شده در هواساز دستگاه منتقل می شود. این دستگاه فارغ از اعتنا به این‌که فضا به تهویه نیاز دارااست یا این که خیر تهویه را انجام می دهد و همین کار در بعضی مورد ها موجب اتلاف انرژی می شود. به جهت اینکه داکت اسپلیت ها به صدق کار کنند، اضطراری هست به رخ زمان های مشخصی در سال به آن ها رسیدگی شود. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت داکت اسپلیت هیوندای.