پروتز فک و چانه

پروتزها همیشگی هستند و اساسی گذر روزگار جذب نمی شوند و در اثر ضربه نمی شکنند. پروتز زنخدان مهم طراحی نمودن کیسه اختصاصی اهمیت ترازو مطلوب یا اصلی اثبات نمودن به استخوان یا این که بافت نرم در جای خویش نگه داشته میشود. در مواقعی که استخوان بریده میشود، پانسمان به جهت پنج روز نگه داشته میشود و مریض بایستی به مدت دو هفته صرفا از غذاهای نرم به کارگیری نماید. پانسمان چانه به مدت سه روز به جهت اثبات نگه داشتن ایمپلنت نگه داشته میشود. به طور معمول پس از قریه روز شما قوی به انجام فعالیتهای طبیعی خود خواهید پروتز زنخدان و زاویه فک بود. کل عمل طبق معمول ۳۰ تا ۴۵ دقیقه طول میکشد، مگر آن که به طور همزمان اهمیت جراحی زیبایی پروتز زنخدان عملهای دیگری نیز انجام شود. در صورتی که به جهت جراحی زیبایی چانه از بخیه های خارجی به کارگیری شده باشد، به طور معمول پس از طی دوره شبیه این بخیه ها هم کشیده خواهند شد. یکی از معایب پروتز چانه همین است که پس از آن مریض نیاز به دوره بهبود از جراحی دارد. هزینه جراحی می تواند شامل دستمزد پزشک، وسایل آیتم نیاز در طول عمل و هزینه پروتز فک باشد. اهمیت رعایت پیشنهاد های طبی آنگاه از پروتز فک و چانه مدت زمان بهبودی را به سرعت طی خواهید نمود. به همین ادله تخریب نمی شوند و به مرور روزگار اصلی بدن نیز تراز می شوند. مواد این پروتزها متخلخل می باشد و به مرور زمانه بافت اطراف آن و استخوان فک درون منافذ پروتز رویش خواهندکرد و در نتیجه پروتز به کار رفته به چکیده از بافت استخوانی شخص تبدیل خواهدشد. همچنین با گذشت زمان احتمال دارااست به علت پیشروی فراوان زخم، فرم پروتز عوض شود اما این حالت معدود است. پس از یک ماه می توانید از نتیجه تقریبی جراحی تان باخبر گردید و پس از ۳ ماه و حیاتی از بین رفتن ورم های باقی مانده، می توانید عاقبت ی پایانی پروتز چانه را روی چهره تان ببینید. اگر چه که تزریق ژل بدون نیاز به جراحی انجام می‌شود ولی ماندگاری همیشگی ندارد و نتایج آن ظرف 4 الی 6 ماه از بین خواهد رفت. نتیجه های جراحی چقدر ماندگاری دارند؟ هزینه جراحی پروتز زنخدان چه میزان است؟ هزینه پروتز زنخدان چقدر هست ؟ مطلوب برای اشخاصی که زنخدان آن ها عقب رفته است. زمانی که همین کار انجام شد، پروتز چانه در محل بخیه زده شده و فعالیت جراحی تمام می شود. چه اشخاصی به جهت پروتز چانه مطلوب می باشند؟ حیاتی همین که اکثری از بیماران به جای گزینش جراحی های دیگر زیبایی نظیر جراحی بینی، پروتز زنخدان را گزینش می کنند، به جهت بعضی دیگر از بیماران، فقط پروتز زنخدان به اندازه نیست و نمی تواند ظواهر دلخواه آنان را به آن‌ها بدهد. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما عوارض پروتز فک.