معرفی روش های تصفیه فاضلاب

اشکال آشغالگیر میله ای ؛ دهانه فراخ و دهانه تنگ . عمق برکه دربین 4 تا 6 متر طراحی شده و دیواره های آن اهمیت شیب 30 مرتبه بوده و کف و دیواره ها با لایه ای به ضخامت 30 سانتیمتر رس کوبی می شود تا از نفوذ فاضلاب به لایه های زیری زمین جلوگیری گردد. گونه دوم که در آلمان ساخته می گردد ، از میله های نیم دایره ای شکل و یک آشغال روب و بالاخره دستگاه خرد کننده تشکیل شده می باشد . هرگاه این اختلاف از حد معینی بیشتر شد زباله روب بکار افتاده و مواد را به سمت دستگاه خرد کننده که جنب نتورک مهم است هدایت می‌نماید . یکی از آنکه دستگاه به طور تر و تمیز و در کل مدت شبانه روز کار مینماید ، دوم این که بطور متناوب و برحسب مقدار آشغال محل ورود بکار افتاده و مواد را خرد میکند . او‌لین مرحله پیش تصفیه می باشد که طی آن کل پلاستیک، چوب و دیگر ضایعات و مواد جامد معدنی موجود فاضلاب محل ورود به دستگاه حذف می شود. اکثر وقت ها سطح ضد عفونی بدلیل حضور باکتریهای مضر به جهت سالم از قبیل پاتوژنها، تخم انگلها و میکروارگانیسمهای مضر زیاد اصلی تصفیه فاضلاب روغن زیتون میباشد. بوی فاضلاب نیز ناشی از ماندگی فاضلاب می باشد ، همانطور که تیرگی آن سرانجام کهنگی می باشد البته بایستی توجّه داشت که فاضلاب در اصل تیره می باشد البته فاضلاب کهنه تیرگیش شدیدتر است . فاکتورهایی همچون دسته آلایندههایی که باید تصفیه شوند، مخلوط شیمیایی فاضلاب، هزینه مواد شیمیایی گزینه نیاز، هزینه عملیاتی، هزینه توده آوری زباله ساخت شده در اثر پروسه تصفیه. از حیث شرایط ، آشغالگیر را می بایست در محلی که به سهولت قابل دسترسی و تمیز کردن باشد بنا نمود . در تصفيه فاضلاب صنايع اصلی توشه آلودگي بالا ، ميتوان نخست فاضلاب را به طرز بي هوازي تصفيه نمود و آن‌گاه عمل تصفيه را به طرز بي هوازي تام کرد. اگر در حین جزء‌جزء‌کردن مواد ، اکسیژن به مقدار اضطراری و به طور تر و تمیز به فاضلاب برسد باکتریهای هوازی کار مجزاسازی را شروع نموده و عمل می‌نماید . به‌این ترتیب مجزاسازی مواد در اثر وجود باکتریهای غیرهوازی ، سبب ساز به‌وجود داخل شدن اسیدهای آلی ، کربناتهای اسیدی ، اکسید کرین و هیدروژن سولفوره شده و در سطح بعدی آمونیاک ، کربناتهای اسیدی اکسید کربن و سولفیتها به‌وجود میآیند . علاوه بر مواد منعقد کننده برخي مواد به عنوان یاری انعقاد کننده وجود دارا‌هستند که در غلظتهاي بسيار اندک در مرحله منعقد يا لخته سازي طولانی تر شده و سبب ساز تسريع در عمل منعقد و کارايي اين فرآيند ميشوند. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم تصفیه فاضلاب صنایع زیتون بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.