شیر اطمینان و شیر فشارشکن براساس استاندارد (ASME/API 526)

لطفاً به صحت خاطر داشته باشید که برای پیشگیری از هرگونه خسارت و ناکارآمدی احتمالی ، فشار پایین دست شیر فشارشکن برنجی نباید فراتر از فشار کاری بیشینه دستگاه های نصب شده در کانال داخلی واحد باشد. محل کارگزاشتن شدن شیر فشار شکن برنجی یورک ایتالیا نباید در معرض هوای سرد و یخ زدگی احتمالی باشد. شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا ،دستگاهی جهت کمتر فشار جریان ، از شیوه تثبیت فشار بالادست و تنظیم آن به فشار ذیل در مسیر خروجی فشارشکن برنجی میباشد.محدوده کارایی دمایی این شیر فشار شکن از ۰ تا ۸۰ جايگاه سانتیگراد است. کاربرد همین نوع شیر در مواردی که در چکیده از مدار فشار محدود و قابل کنترلی نیاز باشد (مانند فشار در سیلندر متصل به گیره ای که قطعات ظریف را نگه می دارد) اهمیت پیدا می کند. در اورجینال زمانیکه فشار سیال ورودی مسیر جریان مضاعف بالا و متغییر باشد، شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا فشار خروجی را به فشار تهیه شده گزینه حیث اپراتور میرساند. نیروی به وجود آمده از سوی سیال باعث بستن مسیر جریان می شود و نیروی مخالف از سوی فنر گرفته و رغبت به گشوده کردن مسیر جریان دارد. عدم وجود بسته بندی ساقه ، نشتی خارجی و نیز چنین مرجع اصطکاک بالا را حذف می فشار شکن های هیدرولیک کند. شیرهای اطمینان ابزارهای روز مبادا هستند که پس از عدم پیروزی ابزارهای حفاظتی دیگر وارد کار می شوند. در شیرهای کاهنده فشار به دلیل استعمال از اثر گلوگاه، گرما ساخت می شود و می بایست میزان این گرما در محاسبات مدار خواسته گردد.فشارشکن کاهنده فشار در انواع بلوکی ، مدولار و سر راهی و از لحاظ سیستم داخلی در 1- مجموع فشارشکن کاهنده فشاربا شیر یکطرفه 2- شیر کاهنده فشار بر اساس عملکرد اصلی توجه به عملکرد آن فشارشکن کاهنده فشار مستقیم و فشارشکن کاهنده فشار پیلوتی موجود می باشد . همین فشار شکن ها به مراد بستن یک سوپاپ ارزیابی کلیدی به کارگیری از فشار هوای بیرون عمل می نمایند . پیش از نصب همه شیرهای سیستم را باز می کنیم تا هوای داخل سیستم لوله کشی کاملا تخلیه گردد. شیر فشارشکن برنجی یک ابزار ایمنی نیست ، خوبتر میباشد که همه شیرهای اطمینان ضروری در مسیر کارگزاری شود. شیر فشارشکن فوق اساسی دقت به مثال سازی از مثال اصلی حساس کیفیت قابل قبولی می باشد که حساس مثال داخلی از نظر ارزش کلیدی نمونه خارجی خود اختلاف زیادی دارند. شیر فشار شکن کالاوال از نظر کارایی اشکال متفاوتی دارد، از حساس ترین گونه های این محصول مربوط به شیر فشارشکن مستقیم میباشد که مهم کارکرد راحتی و قابل قبولی می باشد. به جهت تهیه فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار متفاوت دریک زمانه اهمیت دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار استعمال می نماییم فشارشکن کاهنده فشار در حالت نرمال بصورت باز می باشد و همین عملکرد تا دوران وصال فشار خروجی به حد تهیه شده ادامه خواهد می یابد و وقتی که فشار خروجی به کاهش از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه گشوده شده و جریان سیال به صورت آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه دارای تولید افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، تنها فشار در خروجی کاهش می یابد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت فشار شکن در هیدرولیک.