تخفیف ۲۰ هزار دلاری خرید استون مارتین DB11

قبل از این‌که نقاش بتواند رنگ را بمالد، چه بر روی خودرو باشد یا این که روی مبلمان، در آغاز بایستی سطح را اهمیت استون از چربی، تمیز کند. همچنین می توان از آن به خوبی در تمیز کردن تراز میزها و مبلمان باغ به کارگیری کرد و یا حتی به جهت از در بین بردن آلودگی های سرسخت، نظیر بقایای حشرات نیز به کار گیری کرد. اثر نخ نما شدن باعث از میان رفتن چربی راحت شده می شود. او چیره به انجام همین کار اساسی استون می شود به این ترتیب چربی اصلی میزان متعددی حلال ریلکس شده و آن گاه شسته می شود. همینطور به وسیله متخصصین پوست کلیدی الکل به جهت درمان آکنه استفاده می شود. از استون به تیتر حلال در خانه برای از در میان بردن آلودگی ها و لکه ها به کار گیری می شود. به خصوص زمانی که یک نقاش خودرو می خواهد رنگ جدیدی به مرحله خویش بمالد، بایستی رنگ سابق را از در میان ببرد. همانطور که برای چربی زدایی سطوح به کارگیری می شود، می توان از آن به جهت از فی مابین بردن رنگ نیز به کار گیری کرد. به تیتر مثال، هنگامی که نقاش خودرو می خواهد مرحله اتومبیل را دوباره رنگ آمیزی کند. از استون به استدلال ارزان بودن و گریزو فرار بودن به طور معمول به تیتر حلال برای شستشوی ظروف شیشه ای آزمایشگاه استعمال می شود. استون صنعتی دست کم به شکل گالن های ۲۰ لیتری و استون های آزمایشگاهی مرک در ظروف شیشه ای ۲.۵ لیتری عرضه می شود. البته بیشترین به کارگیری را در صنعت های ساخت نان دارااست که به کامل شدن و سفید کردن آرد کمک می کند FDA نیز آنرا به عنوان افزودنی غذایی غیرمستقیم در مواد چسبنده و پوشش های مواد غذایی در غلظت های معلوم ایمن اعلام کرده است. بهترین گزینه استون ۱۰۰ درصد می باشد که حیاتی آب مخلوط شود و به تیتر یک حلال اهمیت برای مصارف متفاوت در صنعت های گوناگونی مورد خرید استون لاک به کارگیری قرار گیرد. بعد از یک ساعت، بلور یخ از مذاب اصلی شتاب ۱.۳ mm / hr استخراج شد. در واکنش اکسیداسیون جونز نیز به کارگیری از استون به تیتر یک حلال مضاعف اهمیت است. همین ماده پرکاربرد در برخی از مواد غذایی بکار میرود.