دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

در این سری سیال هیدرولیک واسط میان پیستون و دیافراگم می باشد. از پمپها برای انتقال سیال به یک طول معین و یا این که جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا این که هیدرولیک استعمال می نمایند. توليد حباب در پروانه وقتي صورت مي دهد كه Npsh موجود مكش پمپ كمتر از Npsh اين دستور مي تواند به علت وجود مانع در مسير مكش، وجود زانوئي در مسافت نزديك ورودي پمپ و يا شرايط غير عادي تنظیم دوزینگ پمپ مي باشد. عملكرد پمپهاي سانتريفوژ در حالتی که شدت فعالیت بر روی آنان دوچندان باشد مي تواند موجب اختلالاتی در تلمبه شود. عیب یابی در پمپ ها: در شرایط ایده ال پمپ هایی را مورد استعمال قرار می دهیم که همیشه در بهترین حالت خویش فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک تولید کننده پمپی اخذ کنیم که بازدهی آن به الزامات مورد لحاظ ما نزدیک باشد.و یا پیدا کردن راهی که بتواند کارایی پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا نزدیک به ان نقطه نگهداری کند محال به نظر می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی به جهت بهینه سازی گزینش پمپها دارند.یک راه همین است که پمپ مطلوب را مشخص نموده و مشخصه های آن را به قدری دقیق ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود دارااست همین عمل مورد قبول واقع نمی شود.روش دیگر بیان کردن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اساسی می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، دست کم بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب توان موتور و دستگاه دوزینگ پمپ حداکثر سرعت موتور. هدف کلی: شناخت اصلی اشکال پمپ ها ومخازن- اجزای سازنده -طرز فعالیت آنها و روشهای طراحی آنها. دوزینگ پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد تحلیل قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها میباشد پمپهای تزریق مرحله وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت شروع می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، همین مرحله گستردگی در ارتباط با فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. یا اینکه می توانیم پمپ را پاره ای تحت خیس نصب کرد و قطر لوله ورودی را افزایش دهیم تا فشار سیال محل ورود ارتقاء یابد و شتاب آن کم شود. ماکزیمم دبی هر پمپ اساسی دقت به نسبت گیربکس، قطر پیستون و دور الکتروموتور تعیین می شود. فوندانسیون به ترازو کافی طاقت فرسا نمی باشد. همین زاویه نسبت به شرایط کورس صفر (زاویه 90 سکو در بین میل لنگ و محور چرخدنده مارپیچی) ترازو گیری می شود. آب دهی پمپ قلیل شده است: پمپ نیاز به هواگیری دارد. فشار خروجی اندک شده است: سرعت مقطع پمپ کم می باشد. در همین نوع پمپ نوعی اتاقک پمپ وجود دارااست که بوسیله پیستون و دیافراگم و دریپه های محل ورود و خروجی پر و خالی میشوند.