کربن اکتیو یا کربن فعال چیست؟

کربن گرانول به جهت تصفیه آب ، بوزدایی و جداسازی مواد موجود در جریان ها و هم در حوضچه های اختلاط سرعت بالا استعمال می شوند. در قبلی ها از کربن اکتیو به جهت تصفیه بعضا از آب ها استعمال می کردند که همین ماده شیمیایی کلر و موادی که سبب ساز ساخت رنگ یا بو در آب می شد را از در میان می موفقیت . این ادغام شیمیایی عموما موقعیت پودری دارااست و به رنگ مشکی است. کربن فعال اساسی حفره های کوچک و ریز برای گازها کاربرد دارااست و کربن مهم حفره های میانگین و درشت به جهت مایعات کاربرد دارد. کربن اکتیو تولید شده به همین روش اهمیت منافذ و حفره های کوچک می باشد که کاربردهای منحصر خویش را دارااست . در بررسی سال 2017 در آیتم استفاده از زغال فعال به جهت اسهال ، محققان به این عاقبت رسیدند که می تواند کلیدی به دام انداختن آنان در تراز متخلخل و بافت دار مانع از جذب باکتری ها و داروهایی که سبب ساز اسهال می کربن فعال ماسک تنفسی شوند، گردد. اندازه قطر سوراخ ها و حفره های روی مرحله کربن فعال می تواند ریز ، متوسط و یا درشت باشد. زمانی که کربن فعال می شود، روی مرحله کربن حفره و سوراخ های کوچک و درشت تولید می شود. به دلیل تفاوت هایی که در جور منافذ و میزان آن‌ها وجود دارد، کاربردهای هر تیم متعدد است. جور دیگری از کربن فعال ها حساس مواد پلیمری ساخته میشوند. بنابراین ، ظرفیت بالاتری به جهت مواد آلی حیاتی جذب ضعیف دارا‌هستند . کربن موجود در فرایند تصفیه بیولوژیکی سبب جذب ترکیبات غیرقابل نفوذی می شود که به راحتی قابل جداسازی بیولوژیکی نمی باشند و در نتیجه منجر کاهش اکسیژن آیتم نیاز فاضلاب و دفع سموم می شود. محاسبه خاکستر کل شاخص خوبی به جهت گزینش میزان مرغوب بودن کربن مصرف شده در تصفیه آبهای زیرزمینی و آبهای آشامیدنی است. در اورژانس ، پزشکان گاهی از کربن فعال برای درمان مصرف بیش از حد یا مسمومیت استعمال می کنند. همینطور مصرف کربن فعال می تواند به کمتر کلسترول خون کمک نماید . اما ایجاد کربن فعال به این طرز تهی دست وضعیت مختص می باشد و کربن اکتیو ساخت شده به این شیوه دوچندان قلیل بوده پاسخگوی نیاز جامعه نیست. مشابه ذرات EAC، BAC به عامل محتوای ناچیز گرد و غبار و استحکام مکانیکی آن اهمیت ارزش است.